PROJELER

Küplüce Şehit Cengiz Hasbal Parkı

Yıl: 2017

Yer: Küplüce, Üsküdar / İstanbul

Kategori: Peyzaj Projesi

Alanı ve konumu itibariyle Üsküdar’ın en güzel yerlerinden biri olan Küplüce’de 2015’...

Üsküdar Salacak Kentsel Dönüşüm Projesi

Yıl: 2017

Yer: Salacak, Üsküdar / İstanbul

Kategori: Konut / Kentsel Dönüşüm

Üsküdar Altunizade Kentsel Dönüşüm Projesi

Yıl: 2017

Yer: Altunizade, Üsküdar / İstanbul

Kategori: Konut / Kentsel Dönüşüm

Çengelköy Hamdullah Paşa Camii

Yıl: 2016

Yer: Çengelköy, Üsküdar / İstanbul

Kategori: Restorasyon

Küplüce Camii

Yıl: 2016

Yer: Küplüce, Üsküdar / İstanbul

Kategori: Restorasyon

Fatma Hatun Camii

Yıl: 2018

Yer: Selami Ali, Üsküdar / İstanbul

Kategori: Restorasyon

BİNALAR

Bina inşaatları gerçek mülkiyete veya binaların inşasına yapı ekleme sürecidir. Bina inşaat projeleri tipik olarak tasarım, finans, tahmin ve yasal hususlar gibi çeşitli ortak öğeleri içermesine rağmen çeşitli ebatlarda birçok proje, yapısal çöküş, maliyet aşımı ve dava gibi istenmeyen olumsuz sonuçlara ulaşmaktadır. Bu nedenle, arazide tecrübeli, proje boyunca detaylı planlar yapan ve projeyi dikkatli bir şekilde gözetim altında tutarak olumlu bir sonuç elde etmenizi sağlıyor.

ALT YAPILAR

Büyük kamu işleri, barajlar, köprüler, otoyollar, su/atıksu ve şebeke dağıtımını içerir. Yükseliş İnşaat kurulduğu günden bugüne alt yapılarda kalifiye ekipleriyle, detaylı proje takibiyle, yerinde çözümlerle 100’ün üzerinde şantiyede kamuya hizmet vermiştir.

ENDÜSTRİYEL SANAYİ YAPILAR

Çeşitli üretim tesislerini kapsayan bu yapılar, imalatı oldukça zor olan, detayların gözden kaçmaması gereken, çok titiz işçilik gerektiren yapılardır. Yükseliş İnşaat olarak biz birçok üretici firmanın tesislerine çözüm ortağı olduk. Otomotiv sektöründe büyük servisler ve üretim tesisleri imal ediyoruz.

RESTORASYON

Restorasyon projeleri binlerce yıllık bir medeniyet geçmişi olan ülkemizde, taşınmaz ve taşınabilir kültür varlıklarının yapısal ve görsel özelliklerini değiştirmeden her türlü olumsuz etkenlere karşı korunması, bir onarım veya tamamlama işlemine girişilmeksizin yıpranmanın durdurulması ve yıkılan, harap olan bölümlerin aslına uygun biçimde bilimsel prensiplere uygun olarak onarılmasıdır. Yükseliş İnşaat, genç ve donanımlı teknik ekibiyle, bu yapıları tarihine duyarlı kalarak tekrar eski ihtişamlı hallerine kavuşturuyor!

PEYZAJ PROJELERİ

Peyzaj mimarlığı, doğal ve kültürel kaynakları ve fiziksel çevreyi insan yararı, mutluluğu, güvenliği, sağlığı ve konforu için estetik ve bilimsel ilkeler çerçevesinde ele alan, mekan ve yaşam ortamı oluşturan, biyoçeşitliliği destekleyen arazi planlaması, tasarımı, yönetimi, korunması, onarılması ve denetlenmesi konularını kapsayan eğitim, araştırmalar yapan ve ülkesel, bölgesel, kentsel ve kırsal ölçekte fiziksel planlar içerisinde yer alarak kültürel ve doğal değerlerin korunması ve sürdürülebilirlik adına ekolojik öncelikli projeler üretilmesini sağlayan bir planlama ve tasarım dalıdır. Kıymetli İstanbul’un mevcut halinin en çok ihtiyaç duyduğu peyzaj alanları parklar ve bahçeler. Yoğun inşaat şantiyeleri ve alanlarının arasında İstanbulluların teneffüs edecekleri alanları dizayn ve inşa ediyoruz.